Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2023

Pro kategorii JUDO ZAČÁTEČNÍCI (6-10 let) činí 4000,- Kč (možno zaplatit pololetně 2000,-)

Pro kategorii BABY JUDO (3 - 5let) činí 3000,- Kč (možno zaplatit pololetně 1500,-)

Členský příspěvek Českému svazu juda (Baby judo, začátečníci) činí 300,- Kč/rok a zahrnuje úrazové pojištění.


Pro kategorii BOX ZAČÁTEČNÍCI činí 4000,- Kč (možno zaplatit pololetně 2000,- Kč)


Pro kategorii WRESTLING ZAČÁTEČNÍCI činí 4000,- Kč (možno zaplatit pololetně 2000,- Kč)


Při 2 dětech (sourozencích) přihlášených do oddílu se poskytuje sleva 500,- Kč/ rok na každé dítě.

Při 2 a více dětech (sourozencích) přihlášených do oddílu se poskytuje sleva 250,- Kč/ pololetí na každé dítě.

Peníze lze zaplatit:

- hotově u trenéra

- nebo převodem na účet 263036224/0300

Do zprávy příjemce napište jméno, za koho jsou členské příspěvky placeny.

Variabilní symbol uveďte rodné číslo a jako specifický symbol pište:

JUDO - 2301

WRESTLING - 2302

BOX - 2303

Členské příspěvky se platí jednou za půl roku vždy k 20.9. a 1.2. nebo se dají platit jednou za rok vždy k 30.9.

Pokud budete uplatňovat jako nárok na bonus u své pojišťovny prosím plaťte v hotovosti u trenéra juda. Dostanete příjmový doklad, který bez problému doložíte, s bankovním převodem bývá někdy problém. Pozor např. u VZP nesmí být doklad starší 3 měsíců.