1) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - Global 4 Fit

Členský příspěvek se platí jednou za půl roku:

I. pololetí vždy k 30.9.

II. pololetí vždy k 15.2.

  •  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVĚK PRO ROK 2024 JE 2000,- Kč/pol. (JUDO, BOX, ZÁPAS)
  •  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVĚK PRO ROK 2024 JE 1500,- Kč/pol. (BABY JUDO)

SLEVY

  •  Sourozenecká sleva na druhé dítě 500.- Kč, na třetí 1.000.- Kč (slevy se nesčítají)
  •  Pokud má někdo z členů (rodičů) možnost získat sponzorský dar v hodnotě nejméně 10000,- Kč, nemusí daný člen  (dítě) platit roční členské příspěvky. Na tento sponzorský dar vytvoříme darovací smlouvu.
  •  Při dlouhodobé absenci z důvodu nemoci (nejméně 2 měsíce v kuse) může být členovi poskytnuta sleva z členských příspěvků. K možnosti uplatnění slevy je povinnost doložit lékařské potvrzení a e-mailem požádat vedení klubu.

3) ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVĚK DANÉMU SVAZU PODLE DRUHU SPORTU :

Svazový členský příspěvěk se hradí 1x ročně, vždy společně s platbou za II. pololetí

  • JUDO (Český svaz judo)                       300,- Kč/rok
  • BOX (Česká boxerská asosiace)          200,- Kč/rok (závodníci), 100,- Kč/rok (ostatní)
  • ZÁPAS (Svaz zápasu České republiky) 200,- Kč/rok (závodníci), 100,- Kč/rok (přípravka)

4) FORMA PLATBY   

Příspěvky jsou hrazeny výhradně v bezhotovostní formě na účet klubu.

Po provedení platby převodem vám na požádání vystavíme potvrzení o platbě, obsahující veškeré důležité údaje, které pojišťovna potřebuje.

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem  a to na číslo účtu: 263036224/0300                                                       

Do zprávy příjemce napište jméno za koho jsou členské příspěvky placeny, variabilní symbol uveďte rodné číslo a jako specifický symbol pište:

                                      20240101 - JUDO

                                      20240102 - BABY JUDO

                                      20240103 - ZÁPAS

                                      20240104 - BOX