Sportovci GlobalFitu jsou všichni ti, kteří:

  • mají statečnost, čest a víru v srdci
  • nevzdávají se a neustupují
  • chtějí si zasloužit respekt
  • neznají já, ale my
  • jsou loajální a soudržní v cestě za stejnými cíli
  • hrají vždy fair play
  • nejsou legendou, ale mohou se jí stát