Nábor 2022

Vážení rodičové, uvažujete o výběru sportu pro Vaše dítě? Uvažujete o JUDU?

Rádi Vám zde ve stručnosti sdělíme co čeká a nemine Vaše dítě, pokud se rozhodnete pro JUDO.

GlobalFit nabízí ojedinělý systém péče o mladé judisty a judistky. Základním stavebním kamenem tréninku začínajích chlapců a dívek je všeobecný sportovní rozvoj. Děti naučíme základům gymnastiky, budeme rozvíjet jejich pohybové schopnosti jako obratnost, sílu a vytrvalost, zejména formou her a soutěží. Následuje nácvik technik boje na zemi a pádů, po jejichž zvládnutí přecházíme na nácvik chvatů v postoji. Vždy klademe velký důraz na bezpečnost a zdraví našich svěřenců. Judo není pouze sport, ale především výchovný systém, proto učíme děti vzájemnému respektu, sebeovládání, trpělivosti, bojovnosti, úctě k soupeři, přijmout prohru a vítězství. Harmonicky se tak v tréninku doplňují složky fyzická a výchovná. Pro vybranou skupinu talentovaných dětí s vážným zájmem o závodní judo nabízí GlobalFit vstup do užšího výběru talentů v naší závodní skupině. Cílem naší koncepce je děti od útlého věku pro sport nadchnout a pozitivně je motivovat.

Každoročně pořádáme letní soustředění, víkendové akce, zúčastňujeme se turnajů v ČR i zahraničí, tréninkových kempů.

Více se dozvíte na náboru - Těšíme se na Vás

Sportovci GlobalFitu jsou všichni ti, kteří:

  • mají statečnost, čest a víru v srdci
  • nevzdávají se a neustupují
  • chtějí si zasloužit respekt
  • neznají já, ale my
  • jsou loajální a soudržní v cestě za stejnými cíli
  • hrají vždy fair play
  • nejsou legendou, ale mohou se jí stát