Vážení přátelé,

Global 4 Fit existuje již od roku 2014 (dříve SK JUDO Nový Bor). Za tuto dobu svou trpělivou a svědomitou prací vybojoval mnoho úspěchů a to nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí. V roce 2023 dochází k historickému milníku klubu, když se rozšiřuje o řecko-římský zápas a box. Trenéři Global 4 Fit jsou bývalými reprezentanty ČR, kteří mají s mládeží bohaté zkušenosti a mohou se pyšnit řadou úspěchů.

Svou činnost a tím pádem i dosažení kvalitních výsledků, by nebylo možné provozovat bez spolupráce s partnery, kteří svými dary a dotacemi vůbec naší činnost umožňují. Nebylo by možné zvyšovat úroveň sportovní přípravy jedinců a vychovávat sportovce, kteří se pohybují v širších sestavách mládežnických kategorií reprezentačních výběrů. Nemohli bychom reprezentovat město a své sponzory na prestižních turnajích. Naším cílem je přivést mládež ke sportu a tím zabránit rozvoji negativních sociálně patologických jevů ve společnosti.

Global 4 Fit je připraven navázat spolupráci s partnery/sponzory klubu, která bude realizována v souladu s potřebami a požadavky sponzora. Příspěvky sponzora mohou být účelově vázány, např. příspěvek sponzora bude klub oprávněn využít na konkrétní účel/kategorii sportovců/určenou skupinu, přičemž toto využití bude klub smluvně garantovat.

V rámci spolupráce se sponzory na základě konkrétní dohody (o rozsahu plnění, výši příspěvku sponzora apod.) klub nabízí různé formy propagace (reklamní plochy, reklamní plnění), zejména propagaci sponzora, služeb či produktů sponzora takto:

     ▪ reklamní plochy na sportovištích
       ▪ označení a bannery v dalších prostorách využívaných klubem       
       ▪ uvádění sponzora na seznam oficiálních hostů
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na klubovém oblečení (Soupravy, trika, kimona, zápasnické dresy, boxerské tílko a trenky atd.)
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na programech a dalších oficiálních tiskovinách
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na tiskových zprávách a hlavičkových papírech
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora v rámci propagace akce/klubu v novinách a televizi
       ▪ zmínění sponzora v rámci oznámení v místním rozhlase nebo rádiu
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na merchandise produktech (logem klubu označená trička, čepice, přívěšky, odznaky)
       ▪ uvedení loga a názvu sponzora na diplomech, medailích, pohárech
       ▪ možnost představení sponzora dalším organizacím/lidem kteří by se mohli stát jeho potenciálními zákazníky
       ▪ poskytnutí práv spojených s pojmenováním akce (turnaje a akce pořádané klubem)
       ▪ nabídnutí výstavního/prodejního prostoru na místě akce
       ▪ možnosti zapojení pro zaměstnance sponzora (aktivní, divácké)
       ▪ internetové stránky k propagaci sponzora a k propojení s jeho internetovými stránkami

Těšíme se na Vaši spolupráci a partnerství.