Členské příspěvky 2022

Členské příspěvky lze uhradit:

- hotově u trenéra juda 

- nebo převodem na účet 263036224/0300

Do zprávy příjemce napište jméno za koho jsou členské příspěvky placeny, variabilní symbol uveďte rodné číslo a jako specifický symbol pište: 20220920.

Členské příspěvky se platí jednou za půl roku vždy k 20.9. a 1.2. nebo se dají platit jednou za rok vždy k 30.9.

Více se dozvíte v kolonce (JUDO DĚTI) ⇒ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY. Klub poskytuje i sourozenecké slevy!!!!